Skip to main content

Show filters

Hide filters

biegły ds. zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji

Description

Code

2411.1.9

Description

Biegli ds. zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji przeprowadzają dochodzenia w sprawie nadużyć finansowych, w tym w zakresie nieprawidłowości sprawozdań finansowych, nadużyć na rynku papierów wartościowych oraz wykrywania nadużyć na rynku. Zarządzają ocenami ryzyka nadużyć finansowych i przygotowują sprawozdania kryminalistyczne, w tym analizę i weryfikację dowodów. Biegli ds. zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji współpracują z organami regulacyjnymi.

Etykieta synonimiczna

biegły ds. wykrywania oszustw i nadużyć gospodarczych

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: