Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

projektant wyrobów skórzanych

Description

Code

2163.1.3.3

Description

Projektanci wyrobów skórzanych odpowiadają za kreatywną obróbkę wyrobów skórzanych. Prowadzą analizy trendów w modzie, przeprowadzają badania rynku i prognozy potrzeb, planują i opracowują kolekcje, tworzą koncepcje i budują kolekcje. Ponadto przeprowadzają pobieranie próbek, tworzą prototypy lub próbki do celów prezentacji i promują koncepcje i kolekcje. Podczas tworzenia kolekcji określają nastroje i koncepcje, palety kolorów, materiały, tworzą rysunki i szkice. Projektanci wyrobów skórzanych określają zakres materiałów i komponentów oraz definiują specyfikacje projektowe. Współpracują z zespołem technicznym.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: