Skip to main content

Show filters

Hide filters

broker ubezpieczeniowy

Description

Code

3321.1

Description

Brokerzy ubezpieczeniowi promują i sprzedają różne polisy ubezpieczeniowe, takie jak ubezpieczenia na życie, zdrowotne, od nieszczęśliwych wypadków i od ognia dla osób fizycznych i organizacji, oraz udzielają porad na temat tych ubezpieczeń. Są również pośrednikami między osobami fizycznymi lub organizacjami a towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz negocjują najlepsze warunki polis ubezpieczeniowych dla swoich klientów, zapewniając ochronę ubezpieczeniową w wymaganym zakresie. Brokerzy ubezpieczeniowi współpracują z nowymi potencjalnymi klientami, dostarczają im wycen na podstawie potrzeb dotyczących polisy, pomagają im w podpisywaniu nowych umów ubezpieczeniowych oraz proponują konkretne rozwiązania określonych problemów.

Scope note

Includes insurance intermediaries.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności