Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

radca dyplomatyczny

Description

Code

1112.3.2

Description

Radcy dyplomatyczni nadzorują określone sekcje w ambasadzie, takie jak ekonomia, obrona lub sprawy polityczne. Pełnią oni funkcje doradcze ambasadora i wykonują funkcje dyplomatyczne w swojej sekcji lub specjalizacji. Opracowują oni polityki i metody realizacji oraz nadzorują pracowników sekcji ambasady.

Etykieta synonimiczna

radca minister

radca

attaché kulturalny

I sekretarz

attaché gospodarczy

attaché polityczny

I radca

II sekretarz

attaché wojskowy

chargé d’affaires

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: