Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

inżynier inżynierii środowiska - melioracje

Description

Code

2142.1.3

Description

Inżynierowie inżynierii środowiska (melioracje) projektują i budują systemy odwadniania kolektorów i systemów deszczowych. Oceniają oni możliwości projektowania systemów odwadniania, które spełniają wymogi przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z przepisami oraz normami i politykami w zakresie ochrony środowiska. Inżynierowie inżynierii środowiska (melioracje) wybierają najbardziej optymalny system odwadniania, aby zapobiegać powodziom, kontrolować nawadnianie i bezpośrednie odprowadzanie ścieków ze źródeł wody.

Etykieta synonimiczna

inżynier inżynierii środowiska - gospodarka wodna i hydrologia

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności