Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

operator strugarki

Description

Code

7223.12

Description

Operatorzy strugarki konfigurują i obsługują strugarkę, która jest maszyną do obróbki metalu, służącą do ścinania nadmiaru materiału z detalu metalowego przy użyciu liniowego ruchu względnego pomiędzy przyrządem tnącym strugarki i obrabianym detalem w celu stworzenia liniowej ścieżki narzędzia i wykonania cięcia.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: