Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

operator prostownicy

Description

Code

7223.22

Description

Operatorzy prostownicy konfigurują i obsługują prostownice przeznaczone do tworzenia detali metalowych o wymaganym kształcie przez zastosowanie nacisku. Dostosowują kąt i wysokości rolek prostujących i wybierają ustawienia dla sił nacisku wymaganych do prostowania obrabianego detalu, biorąc pod uwagę wytrzymałość i rozmiary wyrobu końcowego, bez nadmiernego utwardzania.

Etykieta synonimiczna

operator maszyny do prostowania

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności