Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kierownik produktów w zakresie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych

Description

Code

1330.6

Description

Kierownicy produktów w zakresie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych analizują i definiują bieżący status celu w odniesieniu do produktów, usług lub rozwiązań technologii informacyjno-telekomunikacyjnych. Szacują oni opłacalność, punkty ryzyka, szanse, mocne i słabe strony produktów lub usług. Kierownicy produktów w zakresie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych tworzą ustrukturyzowane plany i ustanawiają przedziały czasowe i kamienie milowe, zapewniając optymalizację działań i zasobów.

Etykieta synonimiczna

kierownik produktów w zakresie technologii informatycznych

kierownik produktów w zakresie TIK

kierownicy produktów w zakresie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych

kierownik produktów w zakresie technologii ICT

kierownik produktów w zakresie technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych

kierownik produktów w zakresie technologii informacyjnej i telekomunikacyjnej

kierownik produktów w zakresie technologii informacyjno-telekomunikacyjnej

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności