Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

pracownik administracji sądowej

Description

Code

3411.3

Description

Pracownicy administracji sądowej wykonują obowiązki administracyjne i pomocnicze dla sądu i sędziów. Osoby te są uprawnione do przyjmowania lub odrzucania wniosków o nieformalne poświadczenie i nieformalne mianowanie osobistego przedstawiciela. Zarządzają rozliczeniami spraw i obsługują dokumentację urzędową. Pracownicy administracji sądowej pełnią obowiązki pomocnicze podczas postępowania sądowego, takie jak wyczytywanie spraw i identyfikacja stron, prowadzenie notatek oraz zapisywanie nakazów wydanych przez sędziego.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: