Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kierownik prac konserwacyjnych i remontowych

Description

Code

3115.1.6

Description

Kierownicy prac konserwacyjnych i remontowych organizują i nadzorują czynności związane z obsługą i utrzymaniem maszyn, systemów i urządzeń. Dbają, aby inspekcje były przeprowadzone zgodnie ze normami w zakresie higieny, bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz wymogami dotyczącymi wydajności i jakości.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności