Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

inżynier transportu

Description

Code

2142.1.9

Description

Inżynierowie transportu opracowują i ustalają specyfikacje techniczne budowy i rozwoju dróg i infrastruktury transportowej. Stosują oni koncepcje techniczne i wiedzę na rzecz rozwoju zrównoważonych i efektywnych sposobów transportu, począwszy od dróg po kanały, linie kolejowe i porty lotnicze.

Etykieta synonimiczna

inżynier budowy dróg

inżynier budowy mostów

inżynier transportu drogowego

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności