Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

pracownik działu pomocy technicznej w zakresie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych

Description

Code

3512.1

Description

Pracownicy działu pomocy technicznej w zakresie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych udzielają pomocy technicznej użytkownikom komputerów, udzielają odpowiedzi na pytania lub rozwiązują problemy informatyczne klientów za pośrednictwem telefonu lub drogą elektroniczną. Udzielają pomocy w zakresie korzystania ze sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego.

Etykieta synonimiczna

pracownik działu pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych

pracownik działu pomocy technicznej w zakresie technologii ICT

pracownik działu pomocy technicznej w zakresie technologii informacyjnej i telekomunikacyjnej

pracownik działu pomocy technicznej w zakresie technologii informacyjno-telekomunikacyjnej

pracownicy działu pomocy technicznej w zakresie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych

pracownik działu pomocy technicznej w zakresie TIK

pracownik działu pomocy technicznej w zakresie technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: