Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

mistrz produkcji urządzeń elektrycznych

Description

Code

3122.4.4

Description

Mistrzowie produkcji urządzeń elektrycznych koordynują i planują procesy produkcji urządzeń elektrycznych oraz kierują tymi procesami. Zarządzają pracownikami na linii produkcyjnej, nadzorują jakość zmontowanych towarów oraz zarządzają kosztami i zasobami.

Etykieta synonimiczna

mistrz produkcji w przemyśle elektromaszynowym

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności