Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inspektor lotniczy

Description

Code

3154.2

Description

Inspektorzy lotniczy przeprowadzają kontrole procedur stosowanych w zakresie obsługi technicznej, lotniczych urządzeń nawigacyjnych, kontroli ruchu lotniczego oraz sprzętu łączności. Sprawdzają zgodność z normami ICAO, UE, krajowymi i środowiskowymi.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: