Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

autor tekstów i sloganów reklamowych

Description

Code

2431.1

Description

Autorzy tekstów i sloganów reklamowych odpowiadają za koncepcję reklam w formie pisemnej lub ustnej. Tworzą slogany, hasła reklamowe i ściśle współpracują z grafikami reklamowymi.

Etykieta synonimiczna

autor sloganów reklamowych

copywriter

autor tekstów reklamowych

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: