Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

operator centralnej sterowni w zakładzie chemicznym

Description

Code

3133.1.3

Description

Operatorzy centralnej sterowni w zakładzie chemicznym monitorują i kontrolują zdalnie systemy produkcji podczas zmiany, zgłaszając wszystkie nieprawidłowości i incydenty przy użyciu wymaganych systemów. Obsługują panele w nastawni oraz zapewniają bezpieczeństwo pracowników produkcji i sprzętu produkcyjnego.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: