Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inżynier energetyki

Description

Code

2149.9

Description

Inżynierowie energetyki opracowują nowe, wydajne i czyste sposoby wytwarzania, przekształcania i dystrybucji energii w celu poprawy zrównoważenia środowiskowego i efektywności energetycznej. Pobierają energię za pośrednictwem zasobów naturalnych, takich jak ropa naftowa lub gaz, lub źródeł odnawialnych i zrównoważonych, takich jak energia wiatru lub energia słoneczna. 

Etykieta synonimiczna

doradca ds. efektywności energetycznej

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności