Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inspektor w zakresie awioniki

Description

Code

3114.1.1

Description

Inspektorzy w zakresie awioniki dokonują inspekcji przyrządów i układów elektrycznych, mechanicznych i elektronicznych statków powietrznych w celu zapewnienia ich zgodności z normami eksploatacji i bezpieczeństwa. Sprawdzają również prace związane z konserwacją, naprawą i remontami generalnymi oraz dokonują przeglądu wszelkich zmian w celu sprawdzenia ich zgodności z normami i procedurami. Zapewniają szczegółową dokumentację kontroli, certyfikacji i napraw.

Etykieta synonimiczna

technik awionik-inspektor

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: