Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

rzecznik prasowy

Description

Code

2432.9.1

Description

Rzecznicy prasowi wypowiadają się w imieniu przedsiębiorstw lub organizacji. Stosują strategie komunikacyjne w celu reprezentowania klientów za pośrednictwem ogłoszeń i konferencji. Przestawiają swoich klientów w pozytywnym świetle i działają na rzecz lepszego rozumienia ich działań i interesów.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: