Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

operator procesów produkcji pasz

Description

Code

8160.1

Description

Operatorzy procesów produkcji pasz dozorują różne maszyny do przetwarzania pasz w zakładach przemysłowych, takie jak maszyny mieszające, maszyny do napełniania i maszyny załadowcze.

Etykieta synonimiczna

operator ds. produkcji pasz

operator ds. produkcji paszy

operator ds. procesów produkcji paszy

operator procesów produkcji paszy

operator ds. procesów produkcji pasz

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności