Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

agent do spraw pozyskiwania nieruchomości

Description

Code

3334.2

Description

Agenci do spraw pozyskiwania nieruchomości zajmują się transakcjami nabywania gruntów lub nieruchomości. Współpracują z odpowiednimi zainteresowanymi stronami w zakresie aspektów finansowych i ryzyka związanego z nabyciem nieruchomości. Agenci do spraw pozyskiwania nieruchomości zapewniają zgodność z wymogami prawnymi w zakresie nabywania nieruchomości i dbają o wszelką dokumentację i techniki zamknięcia.

Etykieta synonimiczna

agent do spraw pozyskiwania gruntów

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności