Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

kierownik ds. usług kulturalnych dla zwiedzających

Description

Code

2621.5

Description

Kierownicy ds. usług kulturalnych dla zwiedzających są odpowiedzialni za wszystkie programy, działania, analizy i badania dotyczące prezentacji przedmiotów lub programu instytucji kultury dla obecnych i przyszłych odwiedzających.

Etykieta synonimiczna

mediatorka sztuki

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: