Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

operator kruszarki do surowców mineralnych

Description

Code

8112.1

Description

Operatorzy kruszarki do surowców mineralnych obsługują i monitorują kruszarki i inne maszyny do rozdrabniania materiałów i minerałów. Przemieszczają oni kamienie do kruszarek, napełniają maszyny minerałami, monitorują proces rozdrabniania i dopilnowują, aby produkty końcowe były zgodne z wymaganiami.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: