Skip to main content

Show filters

Hide filters

kierownik programu

Description

Code

1213.4

Description

Kierownicy programów koordynują i nadzorują kilka projektów pracujących jednocześnie. Zapewniają oni wykonalność i zgodność między projektami, zapewniając, aby każdy z projektów w ramach zarządzania przez osoby zarządzające projektami okazał się opłacalny i wpływał na inny.

Etykieta synonimiczna

dyrektor programu

koordynatorka programu

koordynator programu

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności