Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

krajacz odpadów metalowych

Description

Code

7223.18

Description

Krajacze odpadów metalowych tną duże arkusze złomu metalowego w celu ich przygotowania do wykorzystania w hucie.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: