Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

analityk ds. efektywności energetycznej

Description

Code

3112.5

Description

Analitycy ds. efektywności energetycznej oceniają zużycie energii w budynkach będących własnością konsumentów i przedsiębiorstw. Analizując istniejące systemy zasilania, zalecają opłacalne rozwiązania alternatywne. Analitycy ds. efektywności energetycznej sugerują poprawę efektywności, przeprowadzają analizy biznesowe i uczestniczą w opracowywaniu polityk dotyczących stosowania paliw tradycyjnych, transportu i innych czynników związanych ze zużyciem energii.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: