Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

oficer mechanik

Description

Code

3151.2

Description

Oficerowie mechanicy są odpowiedzialni za wszystkie prace techniczne na statku, w tym układy maszynowni, elektryczne i mechaniczne. Są kierownikami odpowiadającymi za funkcjonowanie całej maszynowni na statku. Ponoszą ogólną odpowiedzialność za wszystkie prace techniczne i wyposażenie na statku. Oficerowie mechanicy współpracują w zakresie bezpieczeństwa, przetrwania i opieki zdrowotnej oraz dbają o przestrzeganie krajowych i międzynarodowych norm stosowania.

Etykieta synonimiczna

starszy oficer mechanik

technik mechanik okrętowy

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności

umiejętności