Skip to main content

Show filters

Hide filters

oficer mechanik

Description

Code

3151.2

Description

Oficerowie mechanicy są odpowiedzialni za wszystkie prace techniczne na statku, w tym układy maszynowni, elektryczne i mechaniczne. Są kierownikami odpowiadającymi za funkcjonowanie całej maszynowni na statku. Ponoszą ogólną odpowiedzialność za wszystkie prace techniczne i wyposażenie na statku. Oficerowie mechanicy współpracują w zakresie bezpieczeństwa, przetrwania i opieki zdrowotnej oraz dbają o przestrzeganie krajowych i międzynarodowych norm stosowania.

Etykieta synonimiczna

starszy oficer mechanik

technik mechanik okrętowy

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności