Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

model do pozowania / modelka do pozowania

Description

Code

5241.1

Description

Modele/modelki do pozowania pozują dla artystów wizualnych, stanowiąc dla nich punkt odniesienia lub inspirację dla ich pracy twórczej. Pozują w pozycji stojącej dla artystów, którzy rysują postaci, malują, rzeźbią lub zajmują się sztuką fotografii. Modele/modelki do pozowania są profesjonalnymi modelami/modelkami wykorzystującymi swoje ciało jako przedmiot kreacji artystycznej.

Etykieta synonimiczna

model do pozowania

modelka do pozowania

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: