Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

kierownik w szkole średniej

Description

Code

1345.1.7

Description

Kierownicy w szkołach średnich zarządzają i nadzorują swoje wyznaczone departamenty w celu zapewnienia, aby uczniowie otrzymali instrukcje i wsparcie w bezpiecznym środowisku edukacyjnym. Ściśle współpracują z dyrektorem szkoły średniej i pomagają pracownikom szkół oraz optymalizują komunikację między kadrą zarządzającą szkołą a nauczycielami, rodzicami oraz innymi powiatami i szkołami. Ułatwiają spotkania, opracowują i sprawdzają programy nauczania, obserwują personel, podczas gdy dyrektor deleguje zadania oraz ponoszą wspólną odpowiedzialność za zarządzanie zasobami finansowymi.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności

umiejętności