Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kontroler jakości cygar

Description

Code

7543.10.1

Description

Kontrolerzy jakości cygar testują, sortują i ważą cygara w celu wykrycia wad i odchyleń od specyfikacji produktu.

Etykieta synonimiczna

inspektor jakości cygar

kontroler zapewnienia jakości cygar

kontroler ds. zapewnienia jakości cygar

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: