Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

monter urządzeń elektromechanicznych

Description

Code

8212.3.2

Description

Monterzy urządzeń elektromechanicznych zapoznają się z planami, rysunkami i instrukcjami i interpretują je w celu montażu lub modyfikacji sprzętu lub urządzeń elektromechanicznych. Kontrolują i badają ukończone zespoły w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oraz zgodności ze specyfikacjami i normami.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności