Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

operator urządzeń do produkcji perfum

Description

Code

8131.16

Description

Operatorzy urządzeń do produkcji perfum dozorują maszyny do produkcji perfum, poprzez ustawianie maszyn i narzędzi, czyszczenie i konserwację urządzeń oraz przestrzeganie harmonogramu produkcji.

Etykieta synonimiczna

operator maszyn do produkcji perfum

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: