Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inżynier bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie

Description

Code

2146.7

Description

Inżynierowie bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie opracowują i wdrażają systemy i procedury zapobiegania urazom i chorobom pracowników, poprawy warunków pracy w kopalniach, zmniejszenia zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa oraz zapobiegania szkodom w sprzęcie i mieniu.

Etykieta synonimiczna

inżynier bhp w kopalni

inżynier bhp w górnictwie

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: