Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

technik oczyszczania ścieków

Description

Code

3132.5

Description

Technicy oczyszczania ścieków pomagają podmiotom zajmującym się oczyszczaniem ścieków w obsłudze i utrzymaniu w ruchu maszyn i urządzeń do uzdatniania wody ściekowej oraz w procesie oczyszczania ścieków w oczyszczalniach ścieków. Wykonują naprawy.

Scope note

Excludes wastewater treatment operator.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: