Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

urbanista

Description

Code

2164.4

Description

Urbaniści tworzą plany rozwoju miasteczek, obszarów miejskich, miast i regionów. Badają potrzeby społeczności lub regionu (gospodarcze, społeczne, transportowe) i oceniają inne parametry, takie jak trwałość, w celu przedstawienia solidnych programów mających na celu poprawę sytuacji na danym obszarze.

Etykieta synonimiczna

inteligentny planista miasta

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności