Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

dyrektor szkoły

Description

Code

1345.1

Description

Dyrektorzy szkół zarządzają codzienną działalnością instytucji edukacyjnej. Podejmują decyzje w sprawie naboru i są odpowiedzialni za przestrzeganie standardów w zakresie programów nauczania, które ułatwiają studentom rozwój akademicki. Zarządzają personelem, ściśle współpracują z dyrektorami działów oraz oceniają nauczycieli w odpowiednim czasie, aby zapewnić optymalną efektywność na poziomie klasy. Zapewniają również, że szkoła odpowiada krajowym wymogom w zakresie edukacji i współpracują ze społecznościami lokalnymi i rządami.

Etykieta synonimiczna

kierownik instytucji oświatowej

kierownik warsztatów szkolnych

dyrektor instytucji oświatowej

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności