Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

duchowny

Description

Code

2636.2

Description

Duchowni prowadzą organizacje lub wspólnoty religijne, odprawiają ceremonie duchowne i religijne oraz zapewniają przewodnictwo duchowe członkom danej grupy religijnej. Mogą wykonywać pracę misjonarską, duszpasterską lub kaznodziejską albo działać w zakonie lub społeczności, np. klasztorze. Duchowni wykonują obowiązki, takie jak: prowadzenie nabożeństw, edukacja religijna, prowadzenie pogrzebów i udzielanie ślubów, udzielanie porad członkom wspólnoty i oferowanie szeregu innych usług, zarówno w powiązaniu z organizacją, dla której pracują, jak i poprzez ich indywidualne, codzienne czynności.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności