Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

technik utrzymania maszyn kaletniczych i rymarskich

Description

Code

8156.3.1

Description

Technicy utrzymania maszyn kaletniczych i rymarskich programują i dostrajają różne rodzaje urządzeń wykrawających, szyjących, wykańczających i specjalnych związanych z wytwarzaniem wyrobów skórzanych. Dbają o prewencyjną i naprawczą konserwację różnych urządzeń, okresowo sprawdzając warunki ich pracy i działanie, analizując usterki, korygując problemy, naprawiając i wymieniając części oraz wykonując rutynowe smarowanie. Dostarczają informacji na temat użytkowania sprzętu i zużycia przez niego energii do osób decyzyjnych w przedsiębiorstwie.

Etykieta synonimiczna

technik ds. konserwacji maszyn kaletniczych i rymarskich

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: