Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

elektroenergetyk nastawni

Description

Code

3131.3.7

Description

Elektroenergetycy nastawni są odpowiedzialni za bezpieczne i właściwe funkcjonowanie elektrowni, stacji przesyłowych i powiązanych struktur zarządzania. Naprawiają i utrzymują w ruchu wykorzystywane maszyny i urządzenia w celu zapewnienia wydajnej eksploatacji elektrowni i skutecznego postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak przerwy w dostawie energii elektrycznej.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności