Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

inżynier biochemik

Description

Code

2145.1.1

Description

Inżynierowie biochemicy prowadzą badania w dziedzinie nauk przyrodniczych, aby dokonywać nowych odkryć. Przekształcają te wyniki w rozwiązania chemiczne, które mogą poprawić dobrostan społeczeństwa, takie jak szczepionki, naprawa tkanek, uprawy roślin, a także postępy w zakresie zielonych technologii, takie jak czystsze paliwa pochodzące z zasobów naturalnych.

Etykieta synonimiczna

specjalista ds. technologii biochemicznych

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności