Skip to main content

Show filters

Hide filters

koordynator zespołu ds. produkcji roślinnej

Description

Code

6111.1

Description

Koordynatorzy zespołu ds. produkcji roślinnej są odpowiedzialni za kierowanie i współpracę z zespołem pracowników produkcji roślinnej. Organizują dzienny harmonogram prac w zakresie produkcji roślinnej i uczestniczą w produkcji.

Etykieta synonimiczna

koordynator produkcji

koordynator rolny

koordynator upraw

koordynator zespołu do spraw produkcji roślinnej

koordynator zespołu ds. produkcji roślin

koordynator zespołu produkcji rolnej

koordynatorzy zespołu ds. produkcji roślinnej

lider zespołu produkcji rolnej

lider zespołu produkcji upraw

nadzorca produkcji rolnej

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności