Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

specjalista ds. polityki edukacyjnej

Description

Code

2422.12.4

Description

Specjaliści ds. polityki edukacyjnej prowadzą badania, analizują i opracowują polityki edukacyjne oraz wdrażają je w celu poprawy istniejącego systemu edukacji. Starają się poprawić wszystkie aspekty edukacji, które będą miały wpływ na instytucje, takie jak szkoły, uniwersytety i szkoły zawodowe. Ściśle współpracują z partnerami, organizacjami zewnętrznymi i innymi zainteresowanymi podmiotami i regularnie przekazują im aktualne informacje.

Etykieta synonimiczna

referent ds. polityki edukacyjnej

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: