Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

bioinżynier

Description

Code

2149.5

Description

Bioinżynierowie łączą najnowsze ustalenia w dziedzinie biologii z logiką inżynieryjną w celu opracowania rozwiązań mających na celu poprawę dobrobytu społeczeństwa. Mogą opracować systemy ulepszeń w zakresie ochrony zasobów naturalnych, rolnictwa, produkcji żywności, modyfikacji genetycznej oraz wykorzystania gospodarczego.

Etykieta synonimiczna

biotechnolog

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności