Skip to main content

Show filters

Hide filters

doradca ds. gospodarki leśnej

Description

Code

2132.5

Description

Doradcy ds. gospodarki leśnej świadczą usługi i doradztwo w sprawach gospodarczych i środowiskowych związanych z gospodarką drzewną i leśną zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

Etykieta synonimiczna

doradca do spraw gospodarki leśnej

doradca ds. gospodarki lasów

doradca ds. lasów

doradca ds. leśnictwa

doradcy ds. gospodarki leśnej

inżynier leśnictwa

leśnik

opiekun lasów

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: