Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

kierownik placówki wsparcia dziennego

Description

Code

1341.2

Description

Kierownicy placówki wsparcia dziennego świadczą usługi społeczne dla dzieci i ich rodzin. Nadzorują i wspierają pracowników opieki nad dziećmi i zarządzają placówkami opieki nad dziećmi. Kierownicy placówki wsparcia dziennego ponoszą odpowiedzialność za przywództwo strategiczne i operacyjne oraz zarządzanie zespołami ludzkimi i zasobami w ramach usług opieki nad dziećmi.

Etykieta synonimiczna

kierownik świetlicy

koordynator pozalekcyjnych zajęć z dziećmi

koordynator pozaszkolnych zajęć z dziećmi

koordynator zajęć przedszkolnych

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności

umiejętności