Skip to main content

Show filters

Hide filters

kierownik placówki wsparcia dziennego

Description

Code

1341.2

Description

Kierownicy placówki wsparcia dziennego świadczą usługi społeczne dla dzieci i ich rodzin. Nadzorują i wspierają pracowników opieki nad dziećmi i zarządzają placówkami opieki nad dziećmi. Kierownicy placówki wsparcia dziennego ponoszą odpowiedzialność za przywództwo strategiczne i operacyjne oraz zarządzanie zespołami ludzkimi i zasobami w ramach usług opieki nad dziećmi.

Etykieta synonimiczna

kierownik świetlicy

koordynator pozalekcyjnych zajęć z dziećmi

koordynator pozaszkolnych zajęć z dziećmi

koordynator zajęć przedszkolnych

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności