Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

analityk środowiska użytkownika

Description

Code

2511.19

Description

Analitycy środowiska użytkownika oceniają interakcję i doświadczenie klientów oraz analizują zachowania, postawy i emocje użytkowników dotyczące korzystania z danego produktu, systemu lub usługi. Proponują sposoby ulepszenia interfejsu i użyteczności produktów, systemów lub usług. Biorą przy tym pod uwagę praktyczne, wynikające z doświadczenia, afektywne, istotne i wartościowe aspekty interakcji między człowiekiem a komputerem i własności produktu, a także postrzeganie przez daną osobę aspektów systemowych, takich jak użyteczność, łatwość korzystania i skuteczność oraz dynamikę doświadczenia użytkownika.

Etykieta synonimiczna

analityk środowiska pracy użytkownika

analityk używalności

analitycy środowiska użytkownika

analityk środowiska użytkowników

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności