Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

wykładowca akademicki języków klasycznych

Description

Code

2310.1.9

Description

Wykładowcy akademiccy języków klasycznych są profesorami, nauczycielami i wykładowcami uczącymi studentów, którzy uzyskali dyplom ukończenia szkoły średniej, w zakresie swojej wyspecjalizowanej dziedziny studiów – języków wymarłych, która ma głównie charakter akademicki. Współpracują ze swoimi asystentami naukowymi i dydaktycznymi w celu przygotowania wykładów i egzaminów, oceniania testów i egzaminów oraz prowadzenia regularnych przeglądów i wymiany informacji zwrotnych dla studentów. Prowadzą również badania naukowe w dziedzinie języków wymarłych, publikują swoje ustalenia i współpracują z innymi pracownikami uczelni.

Etykieta synonimiczna

nauczyciel akademicki języków klasycznych

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności