Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

operator hydraulicznej prasy wycinającej

Description

Code

7223.4.7

Description

Operatorzy hydraulicznej prasy wycinającej konfigurują i obsługują prasy służące do wycinania detali o wymaganym kształcie przez napędzanie hydraulicznego tłoka wycinającego otwory w detalach przy użyciu zestawu pojedynczej matrycy, który przechodzi przez górny punkt martwy, przez powierzchnię, aż do dolnego punktu martwego obrabianego detalu.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności