Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

szyper

Description

Code

6223.2.1

Description

Szyprowie pracują na statkach rybackich na wodach w strefie brzegowej, prowadząc operacje w części pokładowej i w maszynowni. Kontrolują nawigację oraz poławiają i konserwują ryby w granicach wyznaczonych obszarów zgodnie z przepisami krajowymi i międzynarodowymi.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności