Skip to main content

Show filters

Hide filters

kierownik domu aukcyjnego

Description

Code

1221.1

Description

Kierownicy domów aukcyjnych są odpowiedzialni za pracowników i działalność w domu aukcyjnym. Ponadto zarządzają finansami i marketingiem domu aukcyjnego.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: